https://www.facebook.com/SokolVitezna

en-ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK FAČR PRO ROK 2020 JE NUTNÉ MÍT ZAPLACEN DO KONCE ÚNORA DO 28.2.2020

08/02/2020

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky

V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a Registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále jen "FAČR"), kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2020, aby tak učinili nejpozději do 28.2. 2020.

Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci "Stav", v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

Upozorňujeme všechny členy FAČR, že pro správné zachování členství ve FAČR je nutné uhradit členský příspěvek dle níže uvedených postupů. Pokud tyto postupy úhrad nebudou dodrženy, členství osoby nemusí být zachováno.

Postupy při úhradě členského příspěvku pro zachování členství ve FAČR:

a) Platba využitím poštovní poukázky - nutné provést nejpozději do 28.2.2020;

b) Platba převodem z různých bankovních institucí - nutné provést nejpozději do 28.2.2020;

c) Platba převodem ze stejné bankovní společnosti - nutné provést nejpozději do 28.2.2020;

d) Platba přímo vložením na účet - nutné provést nejpozději do 28.2.2020;

e) Platba ONLINE prostřednictvím portálu PayU na is.fotbal.cz - nutné provést nejpozději do 28.2.2020.

Pro zachování členství úhradou členského příspěvku dne 28.2..2020 je tedy možné využít pouze platbu ONLINE.

Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle § 18 Evidenčního a registračního řádu zachována, pokud se v termínu do 28. 2. 2020 v centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci "Stav" zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 28. 2. 2020 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR

a) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok

věku nebo jsou mladší;

b) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok

věku nebo jsou starší;

c) 200,- Kč u všech ostatních fyzických osob.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE HRADÍ NA CELÝ ROK 2020

LZE VYUŽÍT HROMADNÉ PLATBY, KDY BY JSTE MUSELI PŘEDAT PENÍZE PŘEDSEDOVI TÝMU JAROSLAVU KEJZAROVI 

 722 175 932

Prosíme v případě, že uhradíte sami tento příspěvek, informujte o tom svého trenéra nebo přímo předsedu klubu. 

POZOR! Kdo nebude mít uhrazen tento příspěvek, nebude moci být zapsán do soupisky a hrát utkání.