https://www.facebook.com/SokolVitezna

en-KONEC, JE ROZHODNUTO, SEZONA 2019/2020 SE JIŽ V ŽÁDNÉ KATEGORII NEDOHRAJE A VZHLEDEM K SITUACI PROMÍJÍME HRÁČŮM PŘÍSPĚVKY ZA JARO 2020

14/05/2020

7. 4. 2020

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (7. 4. 2020)

V úterý 7. dubna 2020 se sešel Výkonný výbor FAČR s těmito závěry:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci:

 • Posuny a rušení hracích termínů/turnajů mužských reprezentací ČR A až ČR U-16.
 • Posuny a rušení hracích termínů/turnajů ženských reprezentací ČR A až ČR U-15.

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 10. 3. 2020 - 7. 4. 2020:

 • Kongres FIFA přeložen z června na září.
 • Posun termínů Asijské a Jihoamerické kvalifikace na MS 2022
 • V souvislosti s nastalou situací kluby nejsou povinny uvolňovat hráče pro utkání reprezentace, pokud klub s uvolněním souhlasí, hráč může odmítnout - bez jakéhokoliv disciplinárního provinění (čl. 27 Mezinárodního přestupního řádu).
 • Dne 17.3. proběhla videokonference UEFA a předsedů a GS všech evropských asociací - řešena situace ohledně COVID-19; vytvořena pracovní skupina, která se zabývá situací v souvislosti s dohráním evropských soutěží; asociace pravidelně posílají týdenní report týkající se vývoje situace v jednotlivých zemích; další videokonference je plánována na 1.4.
 • EURO 2020 odloženo o rok na letní termín 2021.
 • Posunuty jsou termíny Finále LM, UEL a LM žen.

VV FAČR schvaluje, v souvislosti s aktuální koronovirovou situací, změnu Soutěžního řádu, podle které:

 • Ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodů vyšší moci, může být soutěžní ročník ukončen nebo změněn systém mistrovských a pohárových soutěží rozhodnutím Výkonného výboru FAČR zveřejněném na Úřední desce.

VV FAČR schvaluje, v souvislosti s aktuální koronovirovou situací, k 8. 4. 2020 ukončení Soutěžního ročníku 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma:

 • Soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
 • Poháru FAČR - MOL Cup 2019/2020.

Pořadí soutěží zůstává platné k datu 8. 4. 2020. Pokud dojde ze strany LFA k dohrání profesionálních soutěží, bude zachována směrem k ČFL a MSFL, prostupnost týmů.

VV FAČR schvaluje, v souvislosti s aktuální koronovirovou situací, změnu Přestupního řádu.

VV FAČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za únor 2020.

VV FAČR schvaluje aktualizaci finanční podpory KFS v roce 2020.

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje, v souvislosti s aktuální koronavirovou situací, toto:

 • žadatelům o licenci se prodlužuje platnost licence, resp. certifikátu z 30. 6. 2020 do 31. 12. 2020;
 • žadatelé o licenci podají prostřednictvím systému SAFE žádost o licenci pro období od 1. 1. 2021 nejpozději do 30. 9. 2020;
 • žadatelé o licenci nejpozději k 31. 5. 2020 podají přehled o plnění podmínek stanovených Pravidly pro projekty na podporu talentované mládeže za rok 2020.
 • a ukládá:
 • provést kategorizaci stávajících držitelů licencí, resp. certifikátů podle Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže za rok 2020;
 • zahájit proces vyplácení části dotací žadatelům o licenci podle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.

VV FAČR schválil změnu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže schválených dne 4. 2. 2020 tak, že se do čl. 89 nově se vkládá odstavec 4 tohoto znění:

 • 4. Ve výjimečných případech, kdy z důvodů vyšší moci není objektivně možné naplnit všechny povinnosti uložené těmito pravidly, může Výkonný výbor FAČR: a) prodloužit platnost již udělených licencí, resp. certifikátů; b) udělit výjimku z povinnosti stanovenou těmito pravidly.
 • Původně číslovaný odstavec 4 je nově označen jako odstavec 5 a zní takto:
 • 5. Tato pravidla byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 7. 4. 2020 a nabývají účinnosti dne 8. 4. 2020 vyjma ustanovení článku 89 odst. 4 a 5, které byly schváleny Výkonným výborem FAČR dne 7. 4. 2020 a nabývají účinnosti dne 8. 4. 2020.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A) Obnova členského klubu FAČR:

 • SK Olympia Orlová, z.s., ID 8030501

B) Změna názvu klubu:

 • ID 2060421, SK SLAVIA V. BOREK,z.s. na: SK Slavia Velký Borek, z.s.

C) Zrušení registrace členského klubu FAČR:

 • ID 2070331, FK OBRUBY z.s.

D) Převod členských práv k soutěžím:

 • TJ Sokol Vinoř na FK VINOŘ 1928, z.s.
 • FK Kolín, a.s. na SK Sparta Kolín, z.s.

VV FAČR schvaluje, v souvislosti s aktuální koronavirovou situací, změnu termínu VH FAČR na 18. 6. 2020 a bere na vědomí rušení jednorázových akcí pořádaných asociací.

https://facr.fotbal.cz/komunike-ze-zasedani-vykonneho-vyboru-facr-7-4-2020/a12280


Vzhledem k tomu co nás všechny potkalo, jsme se rozhodli jarní příspěvky nevybírat. 


Takže kdo již zaplatil, tak mu budou jeho příspěvky 500 Kč převedeny do podzimní části a kdo ještě nezaplatil, tak bude stačit do konce října. 

Respektive za celý rok 2020 prostě hráč zaplatí pouze 500 Kč místo 1000 Kč.

Držte se, váš tým Sokol Vítězná