INOFRMACE Z VALNÉ HROMADY

14.01.2019

Valná hromada OFS Trutnov (vloženo: 13.1.2019 16:28)

12.ledna 2019 proběhla v Trutnově Valná hromada Okresního fotbalové svazu Trutnov

Valná hromada OFS Trutnov dne 12.ledna 2019 (svolána dle Stanov OFS Trutnov čl.14/1)

zvolila předsedu Výkonného výboru OFS a dovolila dva členy VV OFS.

Složení volených orgánů OFS Trutnov do VH 2021:

VV OFS Trutnov:

předseda VV OFS - Marek Pilný

místopředseda VV OFS - Jiří Štěpař

členové VV OFS - Karel Šiling, Bohumil Kafka, Miroslav Vosáhlo, Jaroslav Havlina, Jaroslav Švorc.

Revizní komise OFS Trutnov:

předseda RK OFS - Zdeněk Tomšík st.

členové - Vladislav Brádle, Klaus Püschel

zdroj: https://www.ofstrutnov.com/clanky/valna-hromada-ofs-trutnov