https://www.facebook.com/SokolVitezna

JE TŘEBA, ABY SI KAŽDÝ HRÁČ UHRADIL ČLENSTVÍ VE FAČRu, DĚTI DO 18 LET 100 KČ A DOSPĚLÝ OD 18 LET 200 KČ DO 19.2.20201

11.01.2021

Rok s rokem sešel, opět tu máme výzvu od svazu FAČR, aby si každý hráč uhradil členství na celý rok 2021, musí tak být uhrazeno převodem do 19.2.2021 na účet viz. níže.

Pokud hráč nebude mít uhrazený členský příspěvek do FAČRu, nebude moc být veden v týmu a nemůže nastupovat do utkání.

Hráči do 18 let hradí pouze 100 Kč a hráči a členové od 18 let a starší hradí 200 Kč.

Úhradu proveďte na číslo účtu: 1601216012/0600

Variabilní symbol uveďte rodné číslo celé bez lomítka hráče, kterého se to týká, je to pro kontrolu a rychle vyhledání a přiřazení plateb.

DĚKUJEME


PŘÍSPĚVKY DO TÝMU ZA ROK 2021

jsme výši neměnili, to znamená, že za jarní část hradí hráč 500 Kč a za podzimní část také 500 Kč.

Jarní část 500 Kč prosíme uhradit v termínu od 1.1.2021 do 31.3.2021 a pak podzimní část 500 Kč se hradí v termínu od 1.9.2021 do 30.9.2021. (můžete uhradit i celou částku na celý rok 1000 Kč na jednou) a to na číslo účtu:

1301223309/0800

do zprávy příjemce uveďte jméno hráče o kterého se jedná a opět variabilní symbol napište celé rodné číslo bez lomítka. Jde o přesnější pak vyhledávání platby.

(Netýká se hráčů TJ Dvůr Králové, kteří jsou u nás ve spojeném týmu u mladších žáků, tito hráči hradí své příspěvky ve svém registrovaném týmu TJ Dvůr Králové v jejich stanovené výši)