ROK 2019 ZAČÍNÁME VALNOU HROMADOU

03.01.2019

Vyhlášení řádné Valné hromady OFS Trutnov 

Vyhlášení Valné hromady OFS Trutnov na 12.1.2019

V souladu s článkem 14, bod 1 a 2 Stanov Okresního fotbalového svazu Trutnov svolává Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Trutnov řádnou Valnou hromadu Okresního fotbalového fotbalového svazu Trutnov.Řádná Valná hromada se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 od 11,00 hod. (prezence od 10.30 hod.)

v Restauraci Na hřišti v Hor. St.Městě.

Delegačenka a další náležitosti budou zaslány s dostatečným předstihem.

Více na 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/29014

viz.odkaz: 

https://www.ofstrutnov.com/clanky/vyhlaseni-radne-valne-hromady-ofs-trutnov