ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU ŽÁDÁ OPĚT VÝBĚR ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU FAČR

14.01.2019

Jako každý rok musí každý hráč, člen FAČR,  uhradit roční členský příspěvek.

Děti od 6 do 18 let hradí pouze 100 Kč.

Dospělí od 18 let hradí 200 Kč.

Každý člen, funkcionář či hráč, který bude uveden v zápise musí mít platné členství FAČR, jinak hrozí i kontumace utkání a pokuta.


PROTO PROSÍME VŠECHNY SOKOLÍKY, ABY TAK UČINILI A UHRADILI SI TO.


1.) Varianta je buď sám, jak na to viz.odkaz níže a více informací o členství.

(vždy uvádět variabilní symbol jako celé rodné číslo bez lomítka)

https://www.bytclenemsevyplati.cz/clenstvi/

2.) Varianta můžete odevzdat peníze buď předsedovi Jaroslavu Kejzarovi nebo svému trenérovi, + včetně 500 Kč týmového příspěvku za jarní část.

Nejlépe tak učiňte do konce ledna nejpozději však do konce února.