STK a DK 21/8/15

STK a DK

Řádné zasedání STK a DK OFS Trutnov ze dne 20.8.2015 (vloženo: 20.8.2015 19:11)Zprávy z komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 20.8.2015

STK OFS bere na vědomí, že klub FK Dolní Kalná odhlašuje své družstvo ze soutěže OP starších žáků.

Klubu FK Dolní Kalná je dle RS čl.37/3 uložena pokuta ve výši 8.000,-Kč. Soutěž je nově přelosována.

STK OFS kontumuje utkání A1A Lánov - Rtyně dle SŘ §7/1h (neoprávněné nastoupení hráče v trestu

zastavení činnosti - hráč Lánova Havránek Jiří) s tím, že výsledek utkání 1:4 zůstává ponechán v platnosti.

Hráč Havránek, vedoucí družstva Mihálo a klub TJ Lánov jsou předáni k projednání do DK.

STK OFS projednala podaný protest So Vítězná (utkání A1A Vítězná - Strážné) proti nastoupení "hráče

hostí s č.14" a po vyšetření všech podrobností rozhodla, že se jedná o administrativní pochybení družstva TJ

Strážné, ale nelze jej v tomto případě považovat za neoprávněný start (záměna čísel 14 a 15 hráče

Kalenského M.). STK ukládá klubu TJ Strážné pokutu 500,-Kč dle RS čl.44/a, dále se rozhodčí utkání

Lebeda a AR1 Matras předávají k projednání do KR. Protestu bylo vyhověno, proto bude vrácen poplatek.

STK projednala podaný protest TJ Lánov (utkání Lánov - Podhůří) proti uvedenému střelci domácích

("branku vstřelil Šafařík") a po zjištění skutečností bere protest jako opodstatněný a bude vrácen poplatek

(hráč Hartig nemohl vstřelit branku v 77.min., protože již byl vystřídán - zápis byl takto upraven a řídícím

orgánem editován). STK upozorňuje kluby, že jejich vedoucí nesou spolu s rozhodčími plnou zodpovědnost

za údaje uvedené v zápise o utkání, protože je po utkání kontrolují a potvrzují jejich správnost.

STK OFS ukládá klubům Pilníkov, Žacléř a Trutnov dle RS čl.26/4 pokutu 500,-Kč za neúčast na losovacím

aktivu STK OFS Trutnov 25.7.2015.

Změny termínů:

F1A04 Podhůří - D.Kalná SO 29.8.2015 10.00 (poplatek 200,- Podhůří)

H1A01 turnaj Podhůří (Žacléř A, D.Kalná, Trutnov) NE 30.8.2015, 10.00 (poplatek 200,- Podhůří)

H1A07 turnaj v Podhůří (H.Maršov, J.Lázně, D.Králové) SO 10.10.2015 10.00

H1A06 turnaj ve Vrchlabí (H.Maršov, Rtyně, Žacléř A) SO 3.10.2015 14.00

C1A03 Poříčí - M.Svatoňovice odloženo, oba se dohodnou na náhradním termínu do 26.8.2015

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 20.8.2015

DOSPĚLÍ

Nepodmíněně:

Kozák Martin (Bohuslavice)              6 SU od 16.8.2015     §44/2 DŘ

Špatný Jakub (Mostek B)                  6 SU od 16.8.2015     §44/2 DŘ

Havránek Jiří (Lánov)                        5 SU od 10.8.2015     §50/1 DŘ

Mihálo Lubor (Lánov-vedoucí dr.)    5 SU od 10.8.2015     §50/2 DŘ

Przybyla Lešek (Prosečné)                 4 SU od 16.8.2015     §48/1 DŘ

Vacík Daniel (Mostek B)                   4 SU od 16.8.2015     §48/1 DŘ

Jirků Tomáš (Podhůří)                        3 SU od 16.8.2015     §44/1 DŘ

TJ Lánov                                           3.000,-Kč                   §69/1e DŘ

UPOZORNĚNÍ:

vzhledem k nefunkčnosti systému pro DK bude prozatím vyhotována zpráva podle starého. Tresty budou do

IS vloženy dodatečně. Hráči nebudou v IS blokovaní a za vykonání trestu odpovídá hráč, funkcionář a oddíl.

V opačném případě se jedná o neoprávněný start.

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz

( https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303 ), odkaz "Úřední deska" a na www.ofstrutnov.com .

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ.

https://www.ofstrutnov.com/.../radne-zasedani-stk-a-dk-ofs-tru...

         

TOČÍME: KRAKONOŠE 12* A KOZLA 11*

a zveme vás na dobroty

 

 

NAŠI SPONZOŘI 

 

 
      

   

I VAŠE REKLAMA MŮŽE BÝT VIDĚT A POMOC

 

SOUPEŘI PRO SEZONU 2018/2019

BANÍK ŽACLÉŘ

 

BANÍK RTYNĚ

  

JÁNSKÉ LÁZNĚ

 

HAJNICE

  

PODHŮŘÍ

 

TRUTNOV ,,C"

 

STRÁŽNÉ

 

VOLANOV

 

POŘÍČÍ

LÁNOV 

LIBEČ

RUDNÍK

MLADÉ BUKY